Kalİte Yönetİmİ

ERMETAL ŞİRKETLER GRUBU yönetimi ve çalışanları olarak; paydaşlara değer katmak, güvenilirlik, yenilikçilik, etik olmak ve odaklanmış sürekli iyileştirme kurumsal değerlerimizi dikkate alarak:

Bİlgİ Güvenlİğİ Polİtİkamız

ERMETAL ŞİRKETLER GRUBU yönetimi ve çalışanları olarak; paydaşlara değer katmak, güvenilirlik, yenilikçilik, etik olmak ve odaklanmış sürekli iyileştirme kurumsal değerlerimizi dikkate alarak:

 

1)  Müşterilerimizin, Yönetim Kurulumuzun, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun bilgi güvenliği beklentilerini karşılamayı,

2)  Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyulması gereken tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı,

3)  Kapsam dâhilinde bulunan tüm bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,

4)  Güvenli teknolojik altyapı kurmayı, işletmeyi ve bu altyapının sürdürülebilirliğini sağlamayı,

5)  Kesintisiz hizmet sunmayı,

6)  Bilgi güvenliği risklerini kurumsal risk yönetimi ile uyumlu olarak yönetmeyi, bu amaçla bilgi güvenliği risklerini tespit etmeyi, değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

7)  Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artıracak faaliyetler yapmayı,

8)  Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmeyi ve ihlallerin tekrarlarını önlenmek için faaliyetler yapmayı,

9)  Bilgi güvenliği, güncel tehditler ve iyi uygulamalar gibi konularda dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi,

10)Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve bu amaçla gereken kaynakları sağlamayı,

 

Taahhüt ederiz.