Kurumsal

Ermetal ITEA 3 kapsamında OPTIMUM projesine dahil olmuştur.

OPTIMUM PROJESI (ITEA 3)

AMAÇ VE HEDEFLER:

  • Malzeme taşıma prosesinde akıllı yazılımlar kullanan dağıtık kontrol sistemlerinin kullanılması
  • Ermetal Şirketler Grubu bünyesinde Endüstri 4.0 uygulamalarına adım atılması
  • Geliştirilecek yazılımlar sayesinde 3D mühendislik, sanal görev atama ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Akıllı üretim ve taşıma sistemlerinde kullanılması ile daha esnek ve güvenli bir taşıma süreci sağlanmış olması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi
  • Güvenlik, sanal görevlendirme ve denetleme alanlarında uygulanacak yaklaşımların kullanılması